Ny gradsstruktur for studiene

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding med vurdering av gradsbenevnelser for utdanninger ved universiteter og høyskoler. Bakgrunnen er Stortingets tilslutning til innføring av ny gradsstruktur; bachelor og master.

08.03.2002 - Torunn G. Saunes


I følge en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet foreslår regjeringen at de fleste utdanninger utenom medisin, psykologi og veterinærstudiet blir innpasset i den nye gradsstrukturen. Dette innebærer at bachelor blir betegnelsen på lavere grads studier som går over tre år og master blir navnet på høyere gradsstudier som går over ytterligere to år. Omfanget av siviløkonomutdanningen og av høyere revisoreksamen vil fortsette å være totalt fire og fire og et halvt år. Graden cand.merc. for femårig studium i bedriftsøkonomiske fag etter en 3+2-modell vil gå inn i hovedmodellen som mastergrad.

Videre i meldingen heter det at ny gradsstruktur ikke bare dreier seg om et navneskifte, men at den også vil fungere som motivasjon til faglig forbedring. Innholdsmessig fornying og nye gradsbetegnelser forutsettes å være elementer som er nært knyttet sammen. Kvalitetsheving i høyere utdanning kan føre til mer effektiv studietid og økt gjennomstrømning.

Studier som skal forandre gradsbetegnelse, innfører disse senest høsten 2003.

Den nye meldingen er oppfølging av St. meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett Kvalitetsreform av høyere utdanning, der gradstrukturen inngikk.

For å se hele pressemeldingen, klikk her.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive