Ny doktorgrad: Regnskapsmessige avskrivninger

Terje Heskestad (29) disputerer fredag 22. mars til doktorgraden ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Regnskapsmessige avskrivninger - en generalisering av avskrivingsteorien til usikkerhet".

19.03.2002 - Torunn G. Saunes


Avhandlingens tema er regnskapsmessige avskrivninger. Det legges spesiell vekt på hvordan denne teorien kan generaliseres til usikkerhet i motsetning til den tradisjonelle forutsetningen om full sikkerhet.

En innvending mot det meste av avskrivningsteorien er at den stort sett er blitt utviklet på grunnlag av en urealistisk forutsetning om full sikkerhet. Bestemmelsen i den norske regnskapskloven om beste estimat har aktualisert behovet for å generalisere til usikkerhet. Dette har sammenheng med at virkningen av endring på regnskapsestimater enten kan resultatføres i den perioden estimatet endres, eller fordeles over gjenværende levetid. Spørsmålet er hvordan denne bestemmelsen kan brukes for at historisk kost regnskap i størst mulig grad skal kun reflektere virkningen av ny informasjon. Hoveddelen av avhandlingen tar for seg nettopp problemstillingen om hvordan regnskapet kan gjøres mest mulig informativt ved periodiske endringer av avskrivningsplanen(e).

Tid og sted:
Kl. 1015-1100: Prøveforelesning i Karl Borchs aud.
Tema: "Måling og rapportering av lønnsomhet i finansregnskapet."
Kl. 1215: Disputas i Karl Borchs aud.

Kandidaten treffes på telefonnr. 41 43 61 10 i tiden like før og like etter disputasen.

Terje Heskestad disputerer til doktorgraden på NHH fredag 22. mars.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive