Ledige doktorgradsstipendiater

Ved SNF og NHH er det ledig tre doktorgradsstipendiatstillinger.

06.03.2002 - Torunn G. Saunes


Forretningsstrategi for digitale medier
En stilling er tilknyttet forskningsprosjektet "Adopsjon av elektronisk handel i mobilt Internett". Stipendiatstillingen knyttes primært til studier av forretningsmodeller i digitale medier med teoretisk forankring i strategi- og mikroøkonomisk teori.

Teleøkonomi
Som del av et forskningsprogram innen teleøkonomi mellom NHH-miljøet og Telenor ASA er det ledig to stipendiatstillinger. Teleøkonomiprogrammet fokuserer på konvergens innen telesektoren, samt mellom sektoren og andre bransjer.

Søknadsfrist er 20. mars 2002.

For mer informasjon, se fullstendig stillingsutlysning på SNF sine nettsider.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive