Gyldendal Rettsdata tilgjengelig

Biblioteket har anskaffet elektronisk versjon av Gyldendal Rettsdata.

12.03.2002 - Torunn G. Saunes


Gyldendal Rettsdata omfatter: Karnov norsk kommentert lovsamling, Skattebiblioteket og Finans- og selskapsrett.

Foreløpig er produktene på prøve frem til 1. april. Senere går biblioteket over til fast abonnement.

Tjenesten er lagt ut på http://www.nhh.no/bib/.

For å bruke databasene anbefales Internet Explorer.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive