Executive GO

Kollegiet hadde i går en prosjektrapport og tilhørende sak om opprettelse av "NHH Executive School" på sitt bord. En egen enhet som skal ha spesielt fokus på produktutvikling, nettverksbygging og markedsføring i etter- og videreutdanning ble vedtatt opprettet. Enheten skal administrativt rapportere til administrerende direktør.

01.03.2002 - Torny E. Aarbakke


Om vi skal fronte oss som NHH Executive School eller en annen betegnelse, hvordan vi eksakt skal være organisert, samt kostnader ved etablering vil nå bli utredet.

En egen sak om etablering av et mastergradstilbud i finans ble diskutert og prinsipielt vedtatt i samme kollegiemøte. Masteren vil bli basert på de fagtilbudene vi allerede har på dette området. Forskrifter og studieplan vil bli nærmere avklart.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive