Doktor logistikk

Et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og NHH gjør det nå mulig å bli dr. oecon. i logistikk.

04.03.2002 - Torny E. Aarbakke


Bakgrunnen er at Høgskolen i Molde er gitt anledning til å tildele dr. oecon innen dette fagområdet fra departementet, under forutsetning av at de samarbeider med et lærested med et større og bredere doktorgradsprogram.

Avtalen som torsdag ble vedtatt av vårt kollegium, vil bidra til å fremme den nasjonale kompetansen i fagområdet logistikk, samtidig som den vil utnytte ressursene i begge lærestedenes fagmiljøer på en veldig god måte. NHHs bidrag i samarbeidet vil bli gjennom undervisning og veiledning innen vårt etablerte doktorgradsprogram.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive